Mierschwéngercher ofzegin
Mierschwéngercher ofzegin

Informationen

Aus énger Messi-Haltung hu mer éng ganz Parti Mierschwéngercher iwerhol. Si sin vum Déierendokter kontrolléiert, d’Männercher si kastréiert an elo braichten se just nach gudd Haiser wou si artgerecht gehal a gudd versuegt gin.

34 85 01 oder 26 66 08 71

deiereschutz@pt.lu

Diese Tieren suchen ebenfalls ein Zuhause :

EKH weiss/gro

ELH

EKH