Kléng Mierschwéngercher
Kléng Mierschwéngercher

Informationen

Des kléng Mierschwéngercher stamen aus énger Grupp vu 17 Déieren déi dringend ofzegi waren. D’Déiercher si vum Déierendokter kontrolléiert gin a sin gesond. Si brauchen elo just nach nei Familjen wou se artegerecht a Gruppenhaltung a mat Freilaf därfe liewen. Virun allem sollen se net a klénge Käfeger gehal gin an och net als Spillsaach fir Kanner geduecht sin.

34 85 01 oder 26 66 08 71

deiereschutz@pt.lu

Diese Tieren suchen ebenfalls ein Zuhause :

EKH weiss/gro

ELH

EKH