Chichi a Romba
Chichi a Romba

Informationen

Den Chichi an d`Romba, eng Zwergkanengerchers Koppel vun ca 2Joer, sicht zesummen een neit d`doheem an Artgerechter Haltung. Sie sin ebessen mei schei. Me mat vill gedold an Zeit kennen och sie mei heemlech gin.

34 85 01, 26 66 08 71 oder 621 283 138

deiereschutz@pt.lu

Diese Tieren suchen ebenfalls ein Zuhause :

EKH weiss/gro

ELH

EKH